ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. เพิ่มเติมค่ะ

ข่าวดี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. เพิ่มเติมค่ะ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:00น - 16:30น. เบอร์ติดต่อวิทยาลัยฯ 0-3673-1481 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.64 KB
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,10:11   อ่าน 159 ครั้ง