ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
กำหนดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
ปวช.3 (ทวิศึกษา) ระหว่างวันที่ 19-23 ก.พ. 61
ปวช.3 (เทียบโอน) รุ่น 22 วันที่ 25 ก.พ. 61
ปวช.3 และ ปวส.2 (ทวิภาคี+ผู้ด้อยโอก่าส) ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 2 มี.ค. 61
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,08:43   อ่าน 113 ครั้ง