วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศผลการเรียน ระบบเทียบโอนความรู้ฯ ระดับ ปวช.รุ่น 23 และ ปวส.รุ่น 24 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.รุ่น 23)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.รุ่น 24) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 497 ครั้ง