วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลงบประมาณปี 58

ข้อมูลงบประมาณปี 2558

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.78 KB
ข้อมูลงบประมาณปี 59

ข้อมูลงบประมาณปี 2559

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.42 KB
ข้อมูลงบประมาณปี 60

ข้อมูลงบประมาณปี 2560

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.37 KB