วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
News
12/01/2022
07/01/2022
27/12/2021
21/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
09/12/2021
18/11/2021
08/11/2021
19/10/2021
new student
07/01/2022
28/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
17/11/2021
10/11/2021
09/11/2021
28/10/2021
08/10/2021
01/10/2021
Activity
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
Stats
Start 04/01/2017
Last Update 20/01/2022
Visitors 609688
Page Views 1622078
The poll
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด