วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : อุปกรณ์ปอกสายไฟแรงสูง
ชื่อนักเรียน : นางสาวมารีณี โตดี
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:13   อ่าน 183 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อุปกรณเลี้ยงและคัดแยกมูลไสเดือนทูอินวัน
ชื่อนักเรียน : นาย ชูเกียรติ จิตรีชัย
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:06   อ่าน 150 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้
ชื่อนักเรียน : นายก้อง ยังจันทร์
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:04   อ่าน 258 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เตาย่างไร้ควัน
ชื่อนักเรียน : นางสาว ชลิตา ศิลาแรง
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:02   อ่าน 157 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อุปกรณ์ช่วยสานชะลอม
ชื่อนักเรียน : นายกลา้ณรงค ์ ไชยวงค์
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:01   อ่าน 141 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เครื่องช่วยทำไอติมหลอด V2
ชื่อนักเรียน : นายเอกสิทธิ์ ใจวารี
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,10:00   อ่าน 150 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เครื่องบดขวด
ชื่อนักเรียน : นายอสุบิน อ่อนเหลือ
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,09:59   อ่าน 145 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัต
ชื่อนักเรียน : นายนรงฤทธิ์ สังข์ทอง
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,09:58   อ่าน 164 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เครื่องผสมปุ๋ย
ชื่อนักเรียน : นายธรรมรัตน์ มาสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,09:57   อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ลิฟท์ยกของหนัก
ชื่อนักเรียน : นายนพพล จันทร์ทอง
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,09:55   อ่าน 158 ครั้ง