วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสอบประเมินความรู้รายวิชาสามัญ
การสอบประเมินความรู้รายวิชาสามัญเพื่อโอนผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา ชั้น ม.๖
วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2561,11:37   อ่าน 229 ครั้ง