วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 | ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา
สำหรับนักเรียน ระบบปกติ และระบบทวิศึกษา ที่มีผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) หรือ ม.ส. ให้ติดต่อยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ณ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564 ครับ
สำหรับนักศึกษา ระบบทวิภาคี ที่มีผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ให้ทำการลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคเรียนหน้า และมีผลการเรียนเป็ฯ ม.ส. ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ตามวันและเวลาดังกล่าว

https://drive.google.com/drive/folders/1e6Q5S9iPJFtsASoI2fFFelt5wSPn3JQY?usp=sharing

โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 356 ครั้ง