วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 28-29
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564 
(กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 
ปวส.รุ่น 28 -29
ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 - 3 เมษายน 2565
************************************

ตารางสอนครูรายบุคคล

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 382 ครั้ง