ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการจัดการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน
แบบฟอร์มโครงการสอน
แบบฟอร์มสผ.1
แบบฟอร์มมอบหมายภาระงานระหว่างการไปราชการหรือลา
แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบฟอร์มเขียนโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มสำหรับสิ่งประดิษฐ์ปี2560 อศจ.สระบุรี
แบบฟอร์มสำหรับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ปี2560
ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะงาน
งานทะเบียน
หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อัตลักษณ์คุณธรรมของผู้เรียน “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “จิตอาสา”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู (ดนตรี)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน้าต่างบ้านพัดครู
ตัวอย่างแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับนักศึกษาเทียบโอน)
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 26
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ/ทวิภาคี ปีการศึกษา2561
แบบฟอร์มส่วนหัวและท้ายโรงเรียนพระราชทาน
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (ระยะสั้น) 20 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด (ระยะสั้น) 20 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดไทย (ระยะสั้น) 06 ก.พ. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาตัดผมชายระดับ 2 (ระยะสั้น) 18 ธ.ค. 59
ประกาศผลการเรียนรายวิชาเกล้าผม-ถักเปีย (ระยะสั้น) 18 ธ.ค. 59
ประกาศผลการเรียนรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์ (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์ (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด 25 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาอุตสาหกรรมการผลิต(ไม่ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 60
ภาพกิจกรรม
อบรมจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เลี้ยงส่งครูอรนุช รับจนท.ใหม่
แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
29.06.2017 กิจกรรมอบรมอาชีพให้กับบุคลากรบริษัท โสสุโก้
28.06.2017 กิจกรรม To Be Number 1 ณ โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 17/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 110899
Page Views 324655