ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อัตลักษณ์คุณธรรมของผู้เรียน “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “จิตอาสา”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ
แจ้งงดการอบรมผู้ขอรับและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ปฏิทินการศึกษาช่วงปิด-เปิด ภาคเรียน ของนักเรียน-นักศึกษา ทวิภาคี
คำสั่งรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์2_2559 (มี.ค.60)
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
แฟ้มสะสมผลงานนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 05 ก.ค. 60
ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 02 ก.ค. 60
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาของสถานศึกษาอาชีวศ 02 ก.ค. 60
คู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 02 ก.ค. 60
ผลการเรียนเทียบโอนฯ ปวส.รุ่น 24 02 มิ.ย. 60
ผลการเรียนเทียบโอนฯ ปวส.รุ่น 23 02 มิ.ย. 60
ผลการเรียนเทียบโอนฯ ปวส.รุ่น 22 02 มิ.ย. 60
ผลการเรียนเทียบโอนฯ ปวช.รุ่น 24 02 มิ.ย. 60
ผลการเรียนเทียบโอนฯ ปวช.รุ่น 23 02 มิ.ย. 60
ผลการเรียนเทียบโอนฯ ปวช.รุ่น 22 02 มิ.ย. 60
ภาพกิจกรรม
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
29.06.2017 กิจกรรมอบรมอาชีพให้กับบุคลากรบริษัท โสสุโก้
28.06.2017 กิจกรรม To Be Number 1 ณ โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี
28.06.2017 พิธีเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับ ทหารโรงเรียนทหารม้า น
28.06.2017 กิจกรรมวันสุนทรภู่
พิธีไหว้ครู นศ.ทวิภาคีและ นศ.ทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ โรงเรียนปากข้าวสาร และดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาก
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ต้อนรับรองผู้อำนวยการสุรศักดิ์ หริ่มสืบ และ รองผู้อำนวยการภัทระ ขันธ์ดงแก้
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 66476
Page Views 193693