ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 19 ก.พ. 61
แบบส่งผลการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 28 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถและนักการ-ภาร 26 ม.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 18 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 08 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน้าต่างบ้านพักครู 04 ม.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 04 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ แล 28 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่าง 28 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู (ดนตรี) 16 ธ.ค. 60
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
กำหนดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 20 ก.พ. 61
ประกา่ศผลสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 17 ม.ค. 61
รายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 22-24 ภาคเรียน 2/2560 13 ม.ค. 61
ประกาศผลการเรียนรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์ (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์ (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด 25 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาอุตสาหกรรมการผลิต(ไม่ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาอุตสาหกรรมการผลิต(ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาไฟฟ้า(ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 60
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ 2/2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ระยะสั้น E to E ปีการศึกษา2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อบรมจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ระบบอินเตอร์เน็ต (52/1) 25 ม.ค. 61
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 22/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 138672
Page Views 387494
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด