ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
eportfolio
eportfolio
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานมุ้งลวดอลูมิเนียม ณ วัดท่ามะปราง 17 มี.ค. 61
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานมุ้งลวดอลูมิเนียม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 17 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปร 16 มี.ค. 61
ประกาศปิดสถานศึกษาการณีพิเศษเป็นการชั่วคราว 14 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 มี.ค. 61
กำหนดการรับสมัครเทียบโอน รุ่น 26 รอบ 2 05 มี.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 19 ก.พ. 61
แบบส่งผลการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 28 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถและนักการ-ภาร 26 ม.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 18 ม.ค. 61
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
รายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รุ่น 25 ภาคเรียน 2/2560 02 มี.ค. 61
กำหนดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 20 ก.พ. 61
ประกา่ศผลสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 17 ม.ค. 61
รายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 22-24 ภาคเรียน 2/2560 13 ม.ค. 61
ประกาศผลการเรียนรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์ (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์ (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด 25 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาอุตสาหกรรมการผลิต(ไม่ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาอุตสาหกรรมการผลิต(ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 60
ภาพกิจกรรม
การสอบประเมินความรู้รายวิชาสามัญ
เข้าค่ายลูกเสือ 2/2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ระยะสั้น E to E ปีการศึกษา2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อบรมจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ระบบอินเตอร์เน็ต (103/1) 25 ม.ค. 61
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 17/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 147807
Page Views 415047
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด