วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36731481
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (สอบแก้ไขผลการประเมิน) ประจำปีการศึกษา 2 19 ก.ย. 61
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 17 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่ว ตำแหน่ง ครู สอนสาขาวิชาการบัญชี 17 ก.ย. 61
ผลสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. รุ่น23 แล 13 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 13 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาการบัญชี 06 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 03 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ-ภารโรง 03 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 03 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับชั้น ปวช.รุ่น 23 และ 21 ส.ค. 61
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศผลการเรียน ระบบเทียบโอนความรู้ฯ ระดับ ปวช.รุ่น 23 และ ปวส.รุ่น 24 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 21 ก.ย. 61
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 14 ก.ย. 61
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เรื่องผลการประเมินผลการเรียน 15 มิ.ย. 61
ตัวอย่างแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน (สำหรับนักศึกษาเทียบโอน) 02 พ.ค. 61
ภาพกิจกรรม
การสอบประเมินความรู้รายวิชาสามัญ
เข้าค่ายลูกเสือ 2/2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ระยะสั้น E to E ปีการศึกษา2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อบรมจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ติดต่อทาง โรงเรียนทางไหนได้คับ (133/0) 11 ก.ค. 61
ระบบอินเตอร์เน็ต (307/2) 25 ม.ค. 61
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 22/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 231774
Page Views 627390
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด