ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 14 เม.ย. 61
ประกาศแจ้งงดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุในอนุญาตกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 10 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ และ ยามรักษาความปลอดภัย 10 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู 10 เม.ย. 61
กำหนดการการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 26 ประจำปีก 29 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ (รอบ2) 28 มี.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงาน วช.สระบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 23 มี.ค. 61
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 19 มี.ค. 61
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานมุ้งลวดอลูมิเนียม ณ วัดท่ามะปราง 17 มี.ค. 61
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชางานมุ้งลวดอลูมิเนียม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 17 มี.ค. 61
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ผลการเรียน 2/2560 ปวช. (เทียบโอนฯ) รุ่น 22 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส.2 (ทวิภาคี) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวส.1 (ทวิภาคี) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.3 (ทวิภาคี) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.2 (ทวิภาคี) 21 เม.ย. 61
ผลการเรียน 2/2560 ปวช.1 (ทวิภาคี) 21 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 3 ตรงสาขา 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 3 ไม่ตรงสาขา 11 เม.ย. 61
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ครั้งที่ 3 ตรงสาขา 11 เม.ย. 61
ภาพกิจกรรม
การสอบประเมินความรู้รายวิชาสามัญ
เข้าค่ายลูกเสือ 2/2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ระยะสั้น E to E ปีการศึกษา2560
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อบรมจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ระบบอินเตอร์เน็ต (166/1) 25 ม.ค. 61
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 21/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 159326
Page Views 451913
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด