ผู้บริหาร

นางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลตลาดแรงงาน
การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการจัดการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารเฉพาะงาน
งานทะเบียน
หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แผนงานและงบประมาณ
แผนงานและงบประมาณ
อัตลักษณ์คุณธรรมของผู้เรียน “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “จิตอาสา”
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน้าต่างบ้านพักครู
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ แล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่าง
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกา่ศผลสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 17 ม.ค. 61
รายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 22-24 ภาคเรียน 2/2560 13 ม.ค. 61
ประกาศผลการเรียนรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์ (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์ (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (ระยะสั้น) 30 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนรายวิชาช่างเดินสายไฟเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด 25 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาอุตสาหกรรมการผลิต(ไม่ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาอุตสาหกรรมการผลิต(ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาไฟฟ้า(ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 60
บัตรลงทะเบียน ปวส. รุ่นที่ 25 - สาขาไฟฟ้า(ไม่ตรงสาขา) ครั้งที่ 2 24 ต.ค. 60
ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ระยะสั้น E to E ปีการศึกษา2560
100 ปี ธงไตรรงค์_
การแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง
นิทรรศการทรัพยากรไทย
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อบรมจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เลี้ยงส่งครูอรนุช รับจนท.ใหม่
แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 18/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 122792
Page Views 350224